DobryOrtodonta.pl

 

Jak przebiega leczenie?

1. Wywiad lekarski

Rozmowa prowadzona podczas pierwszej wizyty, której celem jest zorientowanie się: jaka jest przyczyna wady i jakie są oczekiwanie pacjenta.

2. Badania dodatkowe

Wyciski służą do wykonania modeli diagnostycznych. Pacjent otrzymuje skierowanie na zdjęcia rentgenowskie. Najczęściej jest to zdjęcie pantomograficzne i cefalometryczne.

3. Rozpoznanie nieprawidłowości

Po analizie wyników badań ortodonta rozpoznaje nieprawidłowości zgryzu.

4. Opracowanie planu leczenia

Lekarz opracowuje kilka planów leczenia, które prowadzą do uzyskania pozytywnego wyniku procesu leczenia.

5. Uzgodnienie planu leczenia z pacjentem

Jest to opracowany przez lekarza plan uzyskania u pacjenta zgryzu najbardziej zbliżonego do normy. Dróg dojścia do tego celu może być kilka, dlatego też plan leczenia powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez pacjenta.

6. Leczenie

Leczenie ortodontyczne prowadzi lekarz specjalista w trakcie regularnych wizyt odpowiednio korygując aparat oraz przekazując zalecenia pacjentowi. Aparat nie kontrolowany szkodzi i opóźnia zaplanowany efekt końcowy.

  • drukuj
  • poleć znajomemu

znajdź swojego lekarza...

zobacz listę lekarzy

lekarz w Twoim mieście...

Dlaczego my?

Ortodoncji nie można nauczyć się z książek lub podczas kilku kursów. Profesjonalna ortodoncja wymaga wieloletniej praktyki oraz pracy pod opieką doświadczonych lekarzy. Każdy ortodonta szkolony jest przez cztery lata i tytuł specjalisty ortodonty otrzymuje po zdanym państwowym egzaminie specjalizacyjnym.

przeczytaj dlaczego!

Słowniczek

Zgryz - to stosunek łuków zębowych szczęki i żuchwy. Zgryz prawidłowy cechuje:

  • zachowanie linii symetrii między siekaczami,
  • zachodzenie siekaczy górnych na dolne w 1/3 wysokości,
  • w odcinkach bocznych ząb górny kontaktuje z dwoma zębami dolnymi.

więcej informacji