DobryOrtodonta.pl

 

Słownik pojęć ortodontycznych

Aparat ortodontyczny – (z grec. orthos-prosty i odous-ząb). Aparat jest narzędziem służącym do przywracania prawidłowego zgryzu u ludzi.

Aparat wyjmowany – to narzędzie służące do przywracania prawidłowego zgryz zalecane dla dzieci między szóstym a dwunastym rokiem życia, jeszcze przed wymianą zębów mlecznych na zęby stałe. Aparat wyjmowany zbudowany jest z masy akrylowej elementów wykonanych z drutu i w razie potrzeby śruby ortodontycznej. Może być jedno lub obuszczękowy.

Aparat stały – to narzędzie do przywracania prawidłowego zgryzu zalecane dla młodzieży i dorosłych, osób które posiadają stałe uzębienie. Pozwala on na korygowanie wad znacznie poważniejszych niż aparat wyjmowany. Aparat stały to zamki, pierścienie i sprężysty drut.

Ortodoncja – jest to dział stomatologii, który zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem wad zgryzu

Przodozgryz – jest to wada zgryzu, która polega na wysunięciu do przodu dolnego łuku zębowego względem łuku górnego.

Retencja – część leczenia ortodontycznego służąca utrwaleniu uzyskanego efektu korekcji.

Szczęka – (łac. maxilla) to kość parzysta, która stanowi część czaszki twarzowej. Szczęka jest kością parzystą, co oznacza, że w czaszce są dwie szczęki: lewa i prawa, które są lustrzanym odbiciem. Kość szczękowa składa się z dwóch części: pionowej i poziomej.

Szkliwo – najtwardsza tkanka w organizmie człowieka, pokrywa koronę zębów.

Tyłozgryz – jest to wada zgryzu, która polega na cofnięciu dolnego łuku zębowego względem łuku górnego.

Zdjęcie cefalometryczne – to zdjęcie RTG tworzoczaski

Zdjęcie pantomograficzne – to zdjęcie warstwowe RTG, na którym widoczne są wszystkie zęby.

Zęby mleczne – zęby, które u człowieka rosną od szóstego do trzydziestego miesiąca życia. Jest ich dwadzieścia: osiem siekaczy, cztery kły, osiem trzonowców). Zęby mleczne wypadają między szóstym, a trzynastym rokiem życia. Czasem zostają na całe życie.

Zęby stałe – zęby, które człowiekowi rosną od szóstego do trzynastego roku życia. Jest ich trzydzieści dwa.

Zgryz – to stosunek łuków zębowych szczęki i żuchwy. Zgryz prawidłowy cechuje:

  • zachowanie linii symetrii między siekaczami,
  • zachodzenie siekaczy górnych na dolne w 1/3 wysokości,
  • w odcinkach bocznych ząb górny kontaktuje z dwoma zębami dolnymi.

Żuchwa – (łac. mandibula), ruchoma część narządu żucia (popularnie zwana dolną szczęką). Jest kością, w której znajdują się zęby dolne, i która kształtuje rysy człowieka w dolnej części twarzy.

  • drukuj
  • poleć znajomemu

znajdź swojego lekarza...

zobacz listę lekarzy

lekarz w Twoim mieście...

Dlaczego my?

Ortodoncji nie można nauczyć się z książek lub podczas kilku kursów. Profesjonalna ortodoncja wymaga wieloletniej praktyki oraz pracy pod opieką doświadczonych lekarzy. Każdy ortodonta szkolony jest przez cztery lata i tytuł specjalisty ortodonty otrzymuje po zdanym państwowym egzaminie specjalizacyjnym.

przeczytaj dlaczego!

Słowniczek

Ortodoncja - jest to dział stomatologii, który zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem wad zgryzu

więcej informacji